SÚNG PHUN SƠN MEIJI – F110 . XUẤT XỨ : NHẬT, BÌNH CHỨA: 0,45 L
ĐẦU PHUN: 1,3 MM , ĐỘ RỘNG PHUN SƠN : 20 CM
SÚNG PHUN SƠN USA–CHABOT GX-500E, XUẤT XỨ : ĐÀI LOAN
BÌNH CHỨA: 0,40 L, ĐẦU PHUN: 1,5 MM , ĐỘ RỘNG PHUN SƠN : 20 CMSÚNG PHUN SƠN USA-CHABOT F9801G, XUẤT XỨ : ĐÀI LOAN
BÌNH CHỨA: 0,40 L ,ĐẦU PHUN: 1,4 MM, ĐỘ RỘNG PHUN SƠN : 20 CMSÚNG PHUN SƠN USA-CHABOT F100G, XUẤT XỨ : ĐÀI LOAN
BÌNH CHỨA: 0,40 L, ĐẦU PHUN: 1,3 MM, ĐỘ RỘNG PHUN SƠN : 20 CMSÚNG PHUN SƠN USA-CHABOT F-75S, XUẤT XỨ : ĐÀI LOAN
BÌNH CHỨA: 0,75 L, ĐẦU PHUN: 1,5 MM, ĐỘ RỘNG PHUN SƠN : 20 CMSÚNG PHUN SƠN SATA 2000 , XUẤT XỨ : ĐỨC , ĐẦU PHUN: 1,3 MM, BÌNH CHỨA: 0.30 L
ĐỘ RỘNG PHUN SƠN : 40 CM

Súng phun sơn

- SÚNG PHUN SƠN MEIJI – F110 . XUẤT XỨ : NHẬT, BÌNH CHỨA: 0,45 L
ĐẦU PHUN: 1,3 MM , ĐỘ RỘNG PHUN SƠN : 20 CM

- SÚNG PHUN SƠN SATA 2000 , XUẤT XỨ : ĐỨC , ĐẦU PHUN: 1,3 MM, BÌNH CHỨA: 0.30 L
ĐỘ RỘNG PHUN SƠN : 40 CM

- SÚNG PHUN SƠN USA–CHABOT GX-500E, XUẤT XỨ : ĐÀI LOAN
BÌNH CHỨA: 0,40 L, ĐẦU PHUN: 1,5 MM , ĐỘ RỘNG PHUN SƠN : 20 CM

- SÚNG PHUN SƠN USA-CHABOT F9801G, XUẤT XỨ : ĐÀI LOAN
BÌNH CHỨA: 0,40 L ,ĐẦU PHUN: 1,4 MM, ĐỘ RỘNG PHUN SƠN : 20 CM

- SÚNG PHUN SƠN USA-CHABOT F100G, XUẤT XỨ : ĐÀI LOAN
BÌNH CHỨA: 0,40 L, ĐẦU PHUN: 1,3 MM, ĐỘ RỘNG PHUN SƠN : 20 CM

- SÚNG PHUN SƠN USA-CHABOT F-75S, XUẤT XỨ : ĐÀI LOAN
BÌNH CHỨA: 0,75 L, ĐẦU PHUN: 1,5 MM, ĐỘ RỘNG PHUN SƠN : 20 CM

 

TÌM ĐẠI LÝ TRÊN CẢ NƯỚC

TÌM ĐẠI LÝ TRÊN CẢ NƯỚC

CTY TNHH XÂY DỰNG - SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI NHÂN HOÀ CẦN TÌM CÁC CÁ NHÂN, TẬP THỂ LÀM ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI SẢN PHẨM TRÊN CẢ NƯỚC VỚI CÁC ƯU ĐÃI NHƯ : THỦ TỤC ĐƠN GIẢN - CHIẾT KHẤU DOANH SỐ CAO - HỖ TRỢ VẬN CHUYỂN - MIỄN PHÍ BẢNG HIỆU - HẬU MÃI TỐT . NẾU BẠN LÀ NGƯỜI THÍCH KINH DOANH, MUỐN TRẢI NGHIỆM VÀ GIA TĂNG THU NHẬP, HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI !